ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

GRADE A: Το προϊόν ενδέχεται να έχει ελαφρά σημάδια χρήσης.

GRADE B: Το προϊόν έχει σημάδια χρήσης εμφανείς γρατσουνιές και πιθανόν αποχρωματισμό.

GRADE AB: Το προϊόν εμπεριέχει Grade A & B με τιμή B και η εκτέλεση της παραγγελίας γίνεται με τυχαία επιλογή Grade.